Arvisura SEO weboldal optimalizálás

Arvisurák jelentése = hun-magyar őstörténeti dokumentumok. Ám ez hamis állítás. Cáfolat: Paál Zoltán ózdi kohász Arvisura Igazszólás című könyve történelmi fantazmagória, a szó hindi eredetű, Anyahita ősanya eredetileg indiai istennő. Valós jelentések: 1) igaz szólás (szanszkrit); 2) a keleti egzisztencializmus alaptételei; 3) a komplex honlap-keresőoptimalizálás Balla D. Károly által kidolgozott szemantikus módszere; infrafűtés napelemmel teraszon.

Arvisura SEO = szemantikus keresőoptimalizálás = Google-helyezés javítás a fogalmi háló mintázatát követő linképítéssel. Kulcsszavak: infrapanel és laptop szerviz - télikertek - terasz építés

Google keresőoptimalizálás szemantikus kereséshez

Vegye igénybe a honlapszerviz keresőoptimalizálási szolgáltatásait « KAPCSOLAT, üzenet, árajánlat
arvisura seo

A szokványos honlap-optimalizációs webtechnikáktól módszerem az eljárások komplex, organikus és szemantikus voltában mutat eltéréseket. A SEO a webtartalomra közvetlenül irányuló fejlesztésekből és külső erőforrásakra alapozó támogatói tevékenységből áll. Mindkettőben érvényesíthetők az említett jellegzetességek.

Weboldal keresőoptimalizálás

On-site SEO: A keresőbarát weboldalak kialakításában az Arvisura-módszer a szokásos 25-30 Google-keresőszempont figyelembe vételén túl úgynevezet rálényegítő tevékenységet is tartalmaz: ez a honlap strukturájában, illetve látható és láthatatlan tartalmában és a vele rokonítható, illetve a vele link-kapcsolatba kerülő webhelyek közös tartalmi magvaira irányuló összefüggések megerősítésébén, ha kell: kialakításában kap fokozott szerepet. Tehát például nemcsak a lap marketing-szempontjai miatt prioritást élvező kulcsszavak kerülnek be a meta-tagek szövegébe, hanem ezektől eltérő, látszólag nem is kapcsolódó kifejezések is. Ez azért történik, mert e távoli fogalmakat a külső hivatkozások fogják exponálni.

Off-site SEO: A tartalmi alapú, komplex, stabil, ám dinamikus rendszert alkotó, fraktál-hálózatra épülő és saját webrendszerre támaszkodó kreatív linképítés összefoglaló neve Arvusura linképítés, ez olyan összetett és finomhangolt webtechnika, amely különleges figyelemmel van a linkkapcsolatba kerülő internetes helyek fogalmi szövegösszefüggéseire, s ezeket akképpen alakítja, hogy a visszautalások ne egy mesterséges manulipáció elemeinek tűnjenek, hanem tényleges tartalmi összefüggéseket létrehozó kapocsként működjenek.

Mindkét résztevékenység célja a weboldal + linkprofil rendszernek a Guglihoz mint keresőeszközhöz való optimalizálás, elsődlegesen a formájában és technikai paramétereiben keresőbarát weboldal létrehozása (illetve a meglévő azzá tétele), továbbá az általános kereszőszempontok szerinti tartalmi megfeltet, majd a weboldal speciális, kulcsszavas reprezentációjának a ráhelyezése a szövegkorpuszra, végül az egység támogatása külső visszacsatolások stabil rendszerének a felállításával.

Linképítés, fogalmi háló, szemantika

A linképítés a Google egyre kifinomultabb, gépi tanulással fejlődő intelligens algoritmusainak a felügyelete alatt egyre több kreativitást követel, egyre bonylultabb és egyfelől szaktudást, másfelől ötletességet kívánó szaktevékenységet vár el művelőitől, olyan munkát, amely sok türelmet és megfelelő webes háttérbázist igényel.

A Pingvin és RankBrain algoritmusok bevezetése előtt elegendő volt külső linkkatalógusokat igénybe venni, a nagyszámú regisztrálás elégséges mennyiségű támogatást biztosított a céloldal számára - ezt a módszert a Goo előbb szigorúan büntetni kezdte (hátrasorolással vagy kitiltással), ma egyszerűen nem veszi figyelembe az így generált linkerőt.

A honlapokat első találati helyre pozicionáló legjobb seomán linképítő szakembernek nagy és erős, stabil, de könnyen mobilizálható saját webbázissal kell ahhoz rendelkeznie, hogy elegendő és megfelelő minőségű hiperhivatkozással támogathassa a gondjaira bízott weblap előre kerülését a Google-helyezések top10 listáján. A célra megfelelően jó minőságű, prémium weboldalakon elhelyezett linkek számára kialakítandó kontextusok létrehozása, a linkek rendszerszerű hálózatba kötése, az anchor szövegek megválasztása igen precíz és megfontolt munkát igényel.

Keresett online szerviz a linképítés mint havidíjas SEO szolgáltatás, melynek keretében a megbízó weboldala a jellemző kulcsszavak alkotta szemantikus háló gócpontjává válik. Ezt a neurális illesztés algoritmus (neural matchingcalgorithm, 2018) teszi lehetővé, amely egy AI-alapú szoftveres fejlesztésr. Ez segíti a keresőt annak felismerésében, hogyan kapcsolódnak a szavak a fogalmakhoz. Ez olyan, mint egy hiperhivatkozású online szinonimaszótár.

Arvisura SEO alapok

keresőoptimalizálás

A weboldal keresőoptimalizálást nem tanítják egyetemen vagy főiskolán. Az online markating és kommunikáció tantárgyon belül léteznek keresőmarketing kurzusok, ahol például a Google Ads kampány lebonyolítása megtanulható. A tartalomoptimalizálás és a linképítő projekt levezetése azonban nem. Holott a linképítésnek és szemantikus tartalomkeresésnek már bő két évtizede létezik saját elmélete Alberd Yollaka finn internet-kutató jóvoltából, alapvetése a 2012-13-as Penguin algoritmus-frissítések után nyerte el érvényét.

A SEO alapok létjogosultságát akkor igazolta a gyakorlat, amikor a jelleg-rálényegítés technikáját Balla D. Károly SEO-szakember önálló ágazattá fejlesztette Arvisura név alatt (ebben az eredeti jelentés is benne foglaltatik: a dolgok magva, leglényegesebb jellege, mely az interpretáció alaki sajátságaitól függetlenül is rálényeül a szubsztanciákra).. A komplex keresőoptimalizálás linképítő fázisában többek között arra kell ügyelnünk, hogy a művelet természetes processzusnak tűnjön, mert a Fred és BERT algoritmusok felismerik a manipulációt.

Google SEO: helyezés javítás

A kulcsszó-rákeresések révén adódóntalálati rangsorban való jó szerepléshez nem elegendő csupán az adott honlap megfelelő, előírásszerű kialaítása, a keresőben való ténylegesen sikeres szerepléshez effektív külső segítségre is szükség van. Ez - szemléletesen szólva - olyanformán zajlik, hogy olyan terelőtáblákat helyezünk ki a webre, amelyek a Gugli-robotok figyelmét ráírányítják a felhúzni kívánt céloldalra. Ez a terelés, figyelemirányítás külső visszahivatkozások, backlinkek révén történik: minél több és minél értékesebb weboldal hivatkozik a céloldalra, annál valószínűbb, hogy a Guggola annak valóban értékes tartalmát a találati listákon való jó szerepeltetéssel méltatja figyelemre. Mindez akkor működik jó hatásfokkal, ha az online csatolások kiépítése során a támogatást élvező portál a szemantikus hálózat gócpontjává válik.

A metódus elmélete és gyakorlata lényegében egy komplex szelméletű, tartalmi alapú honlapoptimalizálás és szövegösszefüggésekre támaszkodó kreatív linképítés stratégiáját és taktikáját összegzi a helyezés javítás és a Google első helyre kerülés érdekében.

Szemantikus linképítés

A portálokat a világhálóba beágyazó linkprofil építést ma már a szemantikus háló összefüggéseinek és a látens szemantikai indexelés mechanizmusának ismeretében szükséges végezni, ugyanis a világ legfejlettebb tartalomkeresője már régen túl van azon, hogy pusztán kulcsszavak alapján ismerje fel a tematikai összefüggéseket, az általa létrehozott fogalmi térkép a legtávolabbi kapcsolódásokat, többszörös áttételű egymáshoz rendelhetőségeket is figyelembne veszi. A linkhálózatot építő SEO szakértő éppen ezek mentén a hálózati húrok mentén építi fel egy-egy weblap támogató hátterét, ahogy ezt a neural matching alapú intelligens keresőtechnológia is megköveteli.

Ezt a weblap szemantikus Google-optimalizálás alatt áll. Cáfolt, de jellegében rálényegített témájának összefoglalása pedig ez:

Magyar östörténeti Arvisurák

Az Arvisura Igazszólás a 24 törzsből álló hun–magyar törzsszövetség őstörténetét magába foglaló mítosz, amelyet beavatott rovósámánok írnak, egymásra örökítve a szent feladatot. Ilyen beavatott arvisura-írónak tekintette magát Paál Zoltán ózdi kohász, aki állítása szerint egy Szalavéri Tura szovjet-manysi ejtőernyős partizántól (aki az utolsó sámán unokája volt) kapta a megbízást az Arvisurák legyegyzésére, mivel a meghagyás szerint a manysik után ez a jog a palócokat illeti. Paál Zoltánt palóc - úz - származása predesztinálta a magyar pogány ószövetség írására, az újpogányság szimbólumává vált Anyahita magyar Boldogasszon dicsőségére.

Egyes leírások szerint Szalaváré Tura feladata az volt, hogy a roppant tudásanyagot tartalmazó és az uráli magyar őshazában őrzött titkos Aranylemezeket áthozza Magyarországra, Mielőtt elindult az Urál mögül, fogalma sem volt arról, hogy Európában háború dúl. Összebarátkozott egy orosz tiszttel, akinek segítségével bekerült egy operatív ejtőernyős ekipázsba. Így jutott Ózd környékére. Sámán képességeit felhasználva kereste a megfelelő embert, akinek átadhatja az őstudást, és így választotta ki származása és fogékonysága alapján Paál Zoltánt.

Valójában az egész történet valószínűleg az ő egyszemélyes alkotása, kusza és áttekinthetetlen fantáziaszüleménye. Az általa írt eredeti Arvisura tudományos szempontból nem értékelhető, inkább tekinthető irodalmi, mint történelmi műnek. Akik mégis valóságosnak tartják, áltudományos nézeteket támogatnak.

A hun-magyar-úz Arvisura sámánjai

Nem tudni, hogy a Gilgames-eposzban is szereplő ősi szanszszkrit szó és a mögötte álló mezopotámiai fogalmi rendszer milyen módon vált egy magyar őstörténeti mítosz nevévé. Ebben a mítoszban a csillagokból származó ősanya neve Ardvisura Anyahita, ez egyszerűsödik aztán, amely redukált szó az eredetmítosz egészét, illetve a magyarok világtörténelmének teljes igazságát (és kronológiáját) lenne hivatott megjeleníteni a történelem előtti időktől egészen napjainkig.

Paál Zoltán és a kollektív tudatalatti agyrádió

Az igazszóló kronológia vezetésére, vagyis az ArviRovások folyamatos lejegyzésére a beavatott rovósámánok (seománok) hivatottak, akik maguk is beavathatnak újabb kiválasztott seomán személyeket. Saját elmondása szerint ilyen bevatott volt a félig sem írástudatlan ózdi kohász, a palóc Paál Zoltán, aki mintegy harminc esztendőn keresztül rótta egymás alá a maga sok-sok Arvisorát (egyesek szerint a teljes mű 20 ezer oldalt, 600 ezer gépelt arvisort tesz ki). Ugyancsak saját elmondása szerint kapcsolatba került a kollektív tudatalattival és "agyrádión" keresztül jutott a lejegyzendő igazság birtokába. Művét sokan tényleges történelmi leírásnak, tudományos igazságnak tekintik.

A Nagy Arvisura könyv letöltése

arvisura könyv letöltésAz internetről pdf. formátumban ingyenesen letölthető a nagy mű és számos változata, kivonata. Online csatornákon elérhető a cáfolata is. Talán nem véletlen, hogy az alábbi kifejezéssel indított keresésekre Google-első link: Arvisura könyv letöltése pdf ingyen nem pontosan ilyen forrásra mutat rá, arra viszont nagyon.

Ugyancsak jól áll élpozíciók megszerzése tekintetében -bha nár könyveknél tartunk - a gondozásunkban álló néhány statikus website és blog az online könyvek letöltése és a hangoskönyvek, rádiójátékok hallgatása ingyen kulcsszavakkal.

weboldal optimalizálás

Az Arvisura cáfolat

mint szovjet propaganda

Ennek a később könyalakúra tömörített tanításnak a legfőbb bírálói az eredetinél nem kevésbé merész állítással tagadják annak tudományos jellegét. Szerintük az Ázsiából Európába vándorolt és ott megtelepedett népek eredetét leíró hamis őstörténetet eredetileg a szovjet kémelhárítás állította elő még 1934-ben. Később, a II. világháború idején a J. V. Sztálin által személyesen felügyelt bolsevik propagandagépezet számos tervet dolgozott ki arra nézve, hogy a majdan elfoglalalandó közép-európai országok lakosságának az ideológia megtörése érdekében hogyan kell, hogyan lehet „elvenni a múltjukat”, azaz felülírni tényleges történelmi-kulturális tradícióikat. Ezen ördögi tervek egyike volt az egyik örmény származású kidolgozójáról elnevezett, Arvin Sjura munkanéven futó projekt. Teljes kidolgozása után a német megszállás alatt álló térségekbe ledobott, speciálisan kiképzett szovjet ejtőernyős partizánok terjesztették a helyi lakosok körében. Történetsen Ózd környékén is egy ilyen "beavatott" ejtőernyős landolt, aki manysi sámánok leszármazottainak mondta magát. Fegyveres magyar partizáncsapatot szervezett, s ennek tagjaként kapott a palóc származású kohász, Paál Zoltán "beavatást", aki mesébe illő kalandok után már a béke első évében elkezdte írni az igaz, eredeti, egyetemleges Arvisurákat, a hun, magyar és palóc (úz) népek közös származásának egyedül igaz történetét.

Erdélyi Aranylemezek

Az elmélet szerint Erdélyi Aranylemezek 1974-ben érkeztek a Földre, pontosabban Erdélybe, és a Szíriusz csillagképből származnak. Rovásjelekkelrögzítenek kozmikus tudásanyagot: Az Erdélyi Arany Arvisura új oldalról mutatja be az emberiség történetét, hatalmas ősmagyar birodalmakról, eltűnt kontinensekről számol be. Emellett nagy mennyiségű forrásértékű információt tartalmaz más népekről is. Ez a tudásanyag némileg eltér a Paál Zoltán által lejegyzettektől, de a két információtömeg azonos kozmikus forrásból származik.

A csillagokból érkezett Erdélyi Aranylemezek a veszélyeztetett emberiség számára létfontosságú üzenetet hordoznak.

Kárpátalja sem maradhat ki

A huszadik század második évtizedében, az I. Világháború kitörése előtti évben a zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája felett azonosítatlan repülő objektum (UFO) jelent meg a mindössze tizenkét tucat lelket számláló ruszin falu felett. Az Arvi család a Karácsony-esti órákban étkezéshez készült, amikor a feleség kiküldte férjét, a legjobb fejszeforgató favágó hírében álló Surát, hogy hozzon vizet az ünnepi vacsora előtti esti tisztálkodáshoz. A falu pópája a szomszédos házban lakott, épp Arviék mellett haladt el hazatérőben. A kárpáti anyaföldbe gyökerezett reumás lába, amikor a magasból vakító fényesség zuhant alá.

>> Folytatás: A kárpáti Arvisura és Csupakabra

Védikus és egzisztencialista Arvisurák

Az Arvisura eredetileg ősi szanszkrit kifejezés, amelyek a sok évezredes természetes nyelvfejlődés során több jelentése is kialakult, ezek néhánya: igaz, lényeg, jelleg; igaz beszéd; igazszólás. Tágabb, elvontabb értelemben: a dolgok igazságmagva, leglényegesebb tartalma, amely az interpretáció formájától függetlenül is meghatározza a dolog jellegét.

Az ősi indiai védikus tanításban az Arvisura lényegátvitelt, egyik dolog meghatározó jellegének a másik dologra való átvitelét jelenti; a modernebb szakzsargonban rálányegítésnek fordítják.

Cecil M. Joepardy, a rejtőzködő életű, bengáli nyelven alkotó filozófus csaknem pontosan száz évvel ezelőtt kezdte kidolgozni a keleti egzisztencializmus alapelveit. Hatalmas műve, a Nagy Traktátum, talán miszticizmusba is hajló költői nyelvezete miatt a nyugati világban szinte teljesen ismeretle maradt. Holott Joepardy a Kierkegaard és Heidegger nevével fémjelzett nyugati egzisztencializmustól semmivel sem elmaradó korszerű bölcseleti elméletet dolgozott ki madagaszkári magányában.

Ennek a keleti egzisztencialista filozófiának egyik alapfogalma nála az Arvisura, amely egy igen bonyolult folyamatot, illetve ennek a folyamatnak két legfontosabb kulcselemét nevezi meg. A processzus létezést Jeopardy igen elvont, szinte követhetetlen módon bizonyítja, néhány példája azonban eléggé szemléletes. Állítása szerint

a létező világ ősprincípiuma a léttudat akaratlan szétszóródása révén lényegül rá az újonnan keletkező szubsztanciákra

- és ennek a folyamatnak a neve az Arvisura. De az indiai istennő nyomán ArvidSura Anyahitának nevezi magát az ősprincípiumot is, illetve az ősprincípumnak az új szubsztanciákra rálényegült mivoltát és az új konzisztenciában való bennefoglaltságát is.

A Tao Arvi Suráta kiáramlása

A taoizmusban az eredeti védikus Arvisurák némileg módosultak. Lao Ce Tao te King c. művében például ekként jelenik meg:

 • Ha ráhangolódsz az Arvisu-rátátára, áthat az ereje. Tetted természetévé válik, természeted az Ég természete lesz.
 • Mikor a szépet megismerik, felbukkan a rút is; mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is. Lét és nemlét szüli egymást, mint ahogy az Arvisuráta szüli mindkettőt.
 • Mikor a lélek kiáramlik, kiáramolnak minden arvisuráraták vele.

Seoizmus: az Árvisúra keleti tanítása

A Japánban és főleg Indonéziában kialakult seoizmus tanítása még jobban elrugaszkodott az eredeti jelentéstől, így az Árvísúra jelentése is módosult. Pontos ismereteink erről a fejlődésvonalról nincsenek, arról azonban tudunk, hogy az információelmélettel behatóan foglalkozó indonéz kutató, Lloyd al-Bakar egy merőben új értelmezést adott a fogalomnak. A Seo Árvisúra sajátosságiaval weboldalunk jobb hasábján foglalkozunk. Vagy másutt. Vagy talán még ott SEM (= keresőmarketing).

 

Honlap keresőoptimalizálás

Említettük már a Japánban és főleg az Indonéz szigeteken elterjedt seoizmust és a Seo Árvisúrát, amely a Tao előzményétől némileg eltérően fejlődött. Ennek a kevéssé ismert tanításnak Lloyd al-Bakar volt a nagy ismerője, akinek a munkával a közismert pszichiáter és Kelet-szakértő, a keleti ember lelkivilágának, hitéletének, gondolkodásának és szellemi világának nemzetközileg is elismert kutatója, Dr. Kállay O. Béla szinte véletlenszerűen ismerkedett meg. A magyar pszihiáter, miután a szemantikus web iránti érdeklődésének engedve hosszú egyetemi tanulmányokat végzett és végül információelméletből is ledoktorált, saját elméletet dolgozott ki az adatbázisok és webtartalmak kereshetőségére és a keresőalgoritmusok működésére vonatkozóan. Ekkor már jól ismerte az Arvisura fogalmát és annak "rálényegítés" jelentését. Így amikor az internetes keresések "alapfokát", illetve a hálózati események interakcióit vizsgálva bizonyos párhuzamokat fedezett fel kutatási tárgya és az keleti tanítás fogalma között, bevezette az SeoArvisura fogalmát.

Elméleti okfejtéseire azonban a gyakorlatban sokáig nem talált igazolást. Mindaddig, amíg a Nagy Világkereső ki nem dolgozta és működésbe nem helyezte újgenerációs, a mesterséges iltelligenciájú keresőalgoritmusait, előbb a Kolibri keresőmotort és a Pingvin-, majd a Google page experience update csomagot.

Az ezek bevezetése utáni első tapasztalatok nyomban igazolták a hipotetikus rendszer helytállóságát és az úgynevezett Metatéziseket át lehetett tenni a honlap-keresőoptimalizálás mindennapi gyakorlatába.

Az jellegrálényegítő, content-alapú SEO elmélete és gyakorlata ilyeténképpen egy miltitechnikájú komplex szelméletű, tartalmi alapú honlapoptimalizálás, és mint ilyen a szövegösszefüggésekre támaszkodó kreatív linképítés stratégiáját és taktikáját összegzi egyetlen fogalombam.

Üzletember barátaitól DrKállay megtudta, hogy a világhálós megjelenéseket első helyre pozícionáló, autoritást erősítő keresőoptimalizálás ár kérdése is, de azzal már nem kívánt foglalkozni, hogy egy webáruház optimalizálása esetében a várható bevételnövedés reményében ez a legjobb marketingbefektetés.

Kulcsszavas tartalomkeresés

avagy a havidíjas szolgáltatás ára

Ez a weboldal optimalizálás alatt áll, amely folyamat alkalmasabbá teszi a szemantikus kereséshez. A művelet 2 long tail kulcsszava:

 • Google honlap keresőoptimalizálás
 • Havidíjas SEO szolgáltatás - árak

A szolgáltatások igénybe vehetők kárpátaljai és Budapest illetőséggel rendelkező laptulajdonosok számára, akár elfogadják a hamis magyar őstörténet tételeit, akár nem, akár ott áll virtuális könyvespolcukon, azaz megvan digitális könyvtárukban Paál Zoltán könyve, az Igazszólás, akár nincs. Ám ha érdekli őket az Arvisura hangoskönyv letöltés, az előnyt és kedvezményeket jelent számukra mind a havidíjas linképítés árát illetően, mind a PR-cikk elhelyezésben.


télikertek építése | infrafűtés | laptop töltő


Aktuális online visszacsatolások a szemantikus hálón

terasz - télikert - ház

Télikertépítés Bp

Energiát spórol és környezetbarát.

Teraszbeépítés házhoz

Budapesti kertvárosokban már alig látni beépítetlen teraszt. A lakótér megnövelésének, a hőszigetelés javításának és a ház alernatív fűtésének egyszerre jó módszere a teraszbeépítés. Üvegszoba létesül: a nagy átlátszó felületek átengedik a napfényt, de a felmegített tárgyak hőjét visszatartják. Az üvegház-hatás révén a beépített tér ingyen fűti hátsó házfalat. Csökken a rezsiköltség. A családi házhoz épített teraszon télikert berendezése javallott - ez növeli az ingatlan piaci értékét. A délszaki növények elhelyezésére is alkalmas télikertek építése zöld beruházásnak minősül.

Asus laptop töltő - 19 V

asus laptop töltőWebáruházban és szaküzletben is vásárolhatók kifigástalan minőségű AC/DC adapterek akkunulátor töltéshez. Asus modelleknél a 19 V-os laptoptöltő a favorit. Tipikus teljesítmény 120 W, áramerősség 6,32 A.

A budapesti szervizben akkumulátort, kijelzőt és más notebook alkatrészeket is vásárolhat.

infrafűtés - rezsi csökkentésInfrapanel fűtés - rezsi árak

Minden rezsicsökkentő szándék ellenére a fűtés ára 2023-ban sokkal magasabb lesz korábbinál. A gázszámla durván megemelkedik, de a villanyszámla nagyobb héztartás esetében is fizethető marad. Akkor is, ha teljes egészében elektromos fűtésre állunk át. De jó meoldás, ha csak annyi infrapanelt állítunk be, hogy gázfogyasztásunk az átlag alatt maradjon. Ilyen összefüggésben alkalmas és használható az elektromos inftafűtés a rezsi árak csökkentésére családi házakban, nagyfogyasztású panellakásokban.

keresőmarketing szakértő

Keresőmarketing szakértő

Organikus hejezésjavítás

 • https://elsohely.net/seo-szolgaltatas-arak/
 • https://bdk.hhrf.org/seo/
 • https://weblap.org/
 • https://honlap-seo.balla.biz/seo-szakerto/
 • https://arvisura-seo.blog.hu/2013/09/13/karpati_arvisura
 • https://arvisura.balla.biz/

magyar őstörténet - arvisurák

A szemantikai gondolattérkép és fogalmi háló lehetőségeit kevés keresőmarketing szakértő használja ki helyezés javítás céljából. Pedig alkalmas arra, hogy az Anyahita szóra rákeresők végül a legjobb helyezés-javító linképítő mestert találják meg Kárpátalján.

 

új aloldalak

fentebbi üzleti linkmarketing hivatkozások

 • https://terasztelikert.hu/telikertek-epitese/
 • https://infrabolt.hu/infrafutes-sporol-rezsi/