Kárpátalja - Ungvár

Balla D. Károly portálja: objektív tények és szubjektív gondolatok Kárpátaljáról és Ungvár városáról. Magyarok Kárpátalján.

kárpátalja

Kárpátalja a 600 ezer km2-es Ukrajna 12,8 ezer négyzetkilométer területű legnyugatibb megyéje, a két világháború között a Csehszlovák Köztársaság, utána a Magyar Királyság, a második világháború után a Szovjetunió és azon belül az ukrán tagköztársaság, 1991 óta a független Ukrajna része

Szomszédaink, a magyarok – Kárpátalja

Balla D. Károj* * a szerző újabb írásaiban nem használ elipszilont Egy riportfilmről három megközelítésben Nemrégiben (dec. 1.) vetítette a magyar köztelevízó nem túl nagy nézettségű M5 csatornája a Szomszédaink, a magyarok – Kárpátalja c. 52 perces riportfilmet. (Rendező/szerkesztő: Zámborszki Ákos, Roporter/szerkesztő: Galán Angéla). Első megközelítés: korrekt, hiteles Az átfogó, összegző képet nyújtó alkotásról első […]

Az ukrajnai magyarság történeti kronológiája

Ukrajnai magyarok – történeti kronológia: 1989-2005 A kronológia forrása a 2006-ban megszűnt Határon Túli Magyarok Hivatalának ugyancsak megszűnt honlapja. Az eredeti közlés szerint az 1999. évig terjedő összeállításához felhasznált adatbázis a Teleki László Intézet „A kisebbségek régi és új szerveződései” kutatási programjában készült, míg a 2000., 2001., 2002., 2003. és 2004. évekre vonatkozó összeállítást Jánki […]

Véletlen Balett folyóirat 1999-2005

A Véletlen Balett c. folyóiratot az a négy fiatal költő alapította, akik az 1990-es évek elején robbantak be a kárpátaljai magyar irodalomba. Feltűnést azzal keltettek, hogy szakítottak a vidékre jellemző konzervatív irodalmi felfogással, ennél is szembetűnőbb volt, hogy megtagadták a szolgálatos irodalmat, amely korábban a szovjet ideológia nyomása alatt a rendszer és a szocialista vívmányok […]

Bodolay Klára élete és munkássága

Bodolay Klára portréja Ha a nagybányai mester, az élete utolsó éveit Técsőn töltő Hollósy Simon nem festette volna meg a portréját, akkor talán Bodolay Klára nevét ma senki sem ismerné Kárpátalján. Így sem túl sokan. Holott egykor az ungvári szalonok kedvelt vendége volt már igen fiatalon, majd később az irodalmi és zenei életről írott érzékeny […]

Magyarok Kárpátalján

A kárpátaljai magyarság A magyarok lélekszáma Kárpátalján – Hány magyar él ma Kárpátalján? Bár az utolsó népszámlálás 2001-ben volt, szakértők a közösség körében regisztrált tendenciák alapján (népszaporulat, migráció, asszimiláció) mindent összevetve arra a következtetésre jutottak, hogy a kárpátaljai magyarság lélekszáma egy évtized alatt mintegy tízezer fővel csökkent. Tehát 2001-ben a népszámlálási adatok szerint 151,5 ezer […]

Ungvár eleste

Az alábbi írás 1993-ban keletkezett és jelent meg az akkor hetilapként megjelenő Beszélőben, majd második publicisztikai kötetemben (A hontalanság metaforái) is helyet kapott. A dőlt betűs bekezdések az 1991-ben aláírt ukrán-magyar alapszerződés második cikkelyében szereplő kitételre utalnak, mely szerint: „A Felek tiszteletben tartják egymás területi épségét, és kijelentik, hogy egymással szemben nincs és nem is […]

Szubjektív Ungvár

Vidéki porfészek vagy modern agglomeráció? részlet Balla D. Károly Tejmozi c. regényéből Egyszerre szerette és gyűlölte szülővárosát, amelyről soha nem tudta eldönteni, hogy világvárosi allűrökkel tüntető vidéki porfészek-e inkább, vagy kisvárosi báját még őrző, de már elembertelenedett agglomeráció, amely nem képes szerves egységbe foglalni alkotóelemeit, s amely utcáról utcára változtatja az arcát. A külvárosok némelyikében […]

Berniczky Éva: Vigyázz, hókifli!

< Egy manzárdőr feljegyzései. Naplósorozat a Mozgó Világban 2004-2014 < katt a bevezetőre messze van Ungvártól a Majdan, de nem annyira, mint a Majdantól Európa Berniczky Éva Vigyázz, hókifli! Hovatovább egyre gyanúsabb nekem ez az országosra játszó tüntetősdi. Sok zavaró tényező tesz kételkedővé, miért lenne ez igazi, ha semmi sem az ebben a körletben. Az első […]

Bukóablak

< Egy manzárdőr feljegyzései. Naplósorozat a Mozgó Világban 2004-2014 < katt a bevezetőre …a tragédia azzal kezdődött, amikor mi, a hazából politikai-világnézeti okból kitagadottak hiába vártuk, hogy bent maradt társaink majd ellene szegültnek ennek az árulásnak. Majd szót emelnek miértünk. De nem tették meg. Csoóri nem emelte fel szavát Kertész Imre védelmében, Jókai Anna nem szállt […]

Berniczky Éva: Kölcsey kontra Kölcsey

< Egy manzárdőr feljegyzései. Naplósorozat a Mozgó Világban 2004-2014 < katt a bevezetőre Berniczky Éva Kölcsey kontra Kölcsey Nem vagyok egy emléktábla-fan. Olyankor sem, amikor holmi újrahasznosított konjunktúralovagok nem sértik fel a jóérzésemet. Alapjáraton riasztanak a kőbe foglalt tanúságok. Bár belátom a jelölés praktikumát, időben eligazító, múltidéző, nyilvántartó voltát, engem mégis zavar a márványba foglalt változtathatatlan […]

Kárpátalja ma Ukrajna része, dél-nyugati megyéje. Területe 12 777 km2. Összlakossága 1.254.000 fő. Székhelye Ungvár városa. A kárpátaljai magyarok száma 2001-ben 150 ezer, 2011-ben kb. 140 ezer fő. Gyakran használt névváltozatok: Kárpát-Ukrajna, Kárpátontúli terület, Zakarpattye, Ruszinszkó, Podkarpatszka Rusz. Észak-keleti Felvidél, Felső Tiszahát. Szószedet: magyar történelem, magyar nyelv, néprajz, földrajz, időzóna, városok: Ungvár, Beregszász, Munkács, Huszt. Hoverla, Szineviri tó. Műemlék: Verecke - honfoglalási emlékmű. Munkácsi vár, ungvári vár, huszti vár, magyar lakosság száma, észak-keleti Kárpátok, erdős Kárpátok, Tisza, Ung vármegye, Bereg, Ugocsa, Tiszahát - infó, információ, adatok, kárpátalja online hírek, érdekességek, információk, népesség, városok és falvak Kárpátalján. Autonómia-törekvés, magyar intézményrendszer, oktatás, nyelvjárás.

Kárpátalja © 2016 Frontier Theme