Kárpátalja - Ungvár

Balla D. Károly portálja: objektív tények és szubjektív gondolatok Kárpátaljáról és Ungvár városáról. Magyarok Kárpátalján.

Egy manzárdőr feljegyzéseiből – 2004-2014 – Mozgó Világ

A Mozgó Világban 2004 és 2014 között megjelent 88 naplójegyzetünk – BDK + Berniczky Éva

Nem kockáztatok semmit. Nem vagyok hazárdőr. Manzárdőr vagyok.

A Mozgó Világ 2004 – 2014 között Balla D. Károly és Berniczky Éva 88 naplójegyzetét közölte Hónapló rovatcím alatt. A linkekre kattintva fordított időrendi sorrendben itt olvashatók egybegyűjtve (épül!).
Írói jegyzetek 2004-2014

Házunk padlástere nem igazán felel meg a manzárd klasszikus meghatározásának, itt írt naplójegyzeteim számára azonban ez a megnevezés épp megfelelt annak kifejezésére, hogy szemléletemben igyekeztem valamejest a dolgok fölé emelkedni. Egy naplósorozatban persze nem feltétlenül szükséges heideggeri magaslatokat elérni, de az események száraz rögzítése és a felső eszmevilág között számos közbülső stáció némejike azért megcélozható. Én effajta jegyzeteimben mindig ambicionáltam nemcsak azt, hogy szemléletesen mutassam be az engem érdeklő történéseket, hanem analógiákra, összefüggésekre is rámutassak, ha kell, a dolgok ironikus vetületét és fonákját is megmutassam – és mindezt persze egyszerre olvasmányosan és egyszerre írói-közírói  igényességgel, mondjuk úgy, mint Déry Tibor tette A napok hordalékában. Volt, hogy ez jobban, máskor viszont kevésbé sikerült, néha talán valóban magas ívű írás született – máskor meg sekéjes. (Az átvett vagy  idézett szövegekben nem, de a most frissen írtakban tudatos elhatározással  az elipszilont pontos j-vel hejettesítem.)

Hogy mikor írtam le először címként ezt: Egy manzárdőr feljegyzései(ből), nem tudom megmondani. Biztos, hogy hamarább, mint ahogy ezen a címen blogot indítottam volna (a rég megszűnt Nol.Blog keretében), vagy hogy a Mozgó Világ felkérésére írt naplójegyzetek fölé eleinte odabiggyesztettem volna. (Később már elhagytam, minden jegyzetnek új címet adtam.) De más formákban is használtam: Egy manzárdőr naplója formában ez szerepelt utóbb megjelent naplókönyveim alcímeként, a 2007-ben velem készült riportfilm címéül pedig az Egy manzárd-őr vallomásai cím-parafrázist választották a Duna TV munkatársai: Portréfilm Balla D. Károlyról.

mozgó - 2004. évfolyam

2004: ez évben indult a Mozgóban a naplósorozat

A Mozgó Világ 2004-ben indította útjára a sorozatot, amej rövid időn belül a fojóirat legolvasottabb rovatává vált Hónapló összefoglaló cím alatt. Nagy megtiszteltetés, hogy már az első körben meghívást kaptam, és a felkérés évről évre megújult, így évente 10-11 jegyzetem jelenhetett meg a lapban. Egy évben aztán, amikor kicsit kiírtam magam, Éva szállt be (2008-ban), szabájos tárcanovellákat kanyarított napló címén, majd újra én következtem. 2011-12-ben aztán döcögőssé vált a dolog, nekem egyre kevésbé füllött a fogam a havi penzum határidős teljesítéséhez, a Mozgó pedig a heji viszonyok és az ukrajnai történések bemutatását szorgalmazta (erőltette!), holott én szívesebben foglalkoztam irodalmi problémákkal vagy a családunk múltjából rám maradt történetekkel. Amikor azt kértem, hagyhassak ki néhány hónapot, már-már az érzelmi zsarolás határát súroló leveleket kaptam arról, hogy ebben a feszült politikai hejzetben (illetve az ukrajnai háborús események közepette) nem engedhetem meg magamnak, hogy ne reagáljak, ne álljak ki, ne értessem meg stb., a Mozgó pedig semmiképpen nem mondhat le arról, hogy… Ez a kényszer nem igazán volt kedvemre (meg egyéb fenntartásaim is voltak), így azt néztem, hogy bújhatnék ki a kötelezettség alól – ugyanakkor a laphoz a nagy szellemi azonosuláson túl szeméjes barátságok és szoros érzelmi szálak is fűztek, így kicsit csapdahelyzetben éreztem magamat.

mozgó 2013/9 - utolsó naplójegyzetem

2013: utolsó Hónaplóink a Mozgóban

2013-ra aztán ojan kompromisszumot kötöttünk, hogy Évával  felváltva, de nem feltétlenül havi penzumként, írunk egy-egy jegyzetet – amikor éppen így hozza kedvünk. Hát nem túl sokszor hozta… Az én ijen utolsó hónaplóm 2013 szeptemberében jelent meg.

2014-ben aztán egy nem szabványos megjelenéssel végül mégis abbamaradt tízéves naplóírásom és megszűnt 26 éves (!) szerzőségem a Mozgó Világnál. Én többé nem küldtem, ők pedig többé nem kértek anyagot. A ki sosem mondott szakítás körülményeiről >itt számolok be<.

Nemrégiben azt vettem észre, hogy a Mozgó Világ honlapja alaposan átalakult, az új felületre csak néhány friss lapszám anyaga került fel. A 2006-tól minden írást tartalmazó nagy online archívum pillanatnyilag nem érhető el, nincs sehol… Többek között ez késztetett arra, hogy elhatározzam, egy hejre gyűjtsem össze összes mozgós naplójegyzetünket, ha jól számolom, összesen 88 darabot… Bár aktuálisan meg-megjelentek blogjaimon, jó lesz egyben látni az összest. Ha valaki az olvasásukra fanyalodna, annak is könnyebb lesz végiglépegetni rajtuk: az egyes szövegek a megírásuk idejére visszadátumozva jelennek meg a Kárpátalja.Net portál alatt.


Kulcsszavak Google-kereséshez: napló, bdk blog, jegyzet, személyes, mozgó világ, ungparty manzárd, naplójegyzet, Balla D. Károly -> Károj, Berniczky Éva, hónapló

Kárpátalja ma Ukrajna része, dél-nyugati megyéje. Területe 12 777 km2. Összlakossága 1.254.000 fő. Székhelye Ungvár városa. A kárpátaljai magyarok száma 2001-ben 150 ezer, 2011-ben kb. 140 ezer fő. Gyakran használt névváltozatok: Kárpát-Ukrajna, Kárpátontúli terület, Zakarpattye, Ruszinszkó, Podkarpatszka Rusz. Észak-keleti Felvidél, Felső Tiszahát. Szószedet: magyar történelem, magyar nyelv, néprajz, földrajz, időzóna, városok: Ungvár, Beregszász, Munkács, Huszt. Hoverla, Szineviri tó. Műemlék: Verecke - honfoglalási emlékmű. Munkácsi vár, ungvári vár, huszti vár, magyar lakosság száma, észak-keleti Kárpátok, erdős Kárpátok, Tisza, Ung vármegye, Bereg, Ugocsa, Tiszahát - infó, információ, adatok, kárpátalja online hírek, érdekességek, információk, népesség, városok és falvak Kárpátalján. Autonómia-törekvés, magyar intézményrendszer, oktatás, nyelvjárás.

Kárpátalja © 2016 Frontier Theme